Dialecten in Nederlands taalgebied

Nederland is qua oppervlakte een klein land, maar kent een grote variëteit aan streek/regio gebonden dialecten. De dialecten zijn geen versimpeling van het standaard Nederlands, maar zijn net zoals het Standaard Nederlands een variëteit van het Nederlands. Kijkend naar deze dialecten kan men zeggen dat Nederland meertalig is.

De officiële taal in Nederland is Nederlands. Daarnaast is Fries de tweede officiële taal, gesproken in de noordelijke provincie Friesland (Fryslân). Op Bonaire, Sint-Eustasius en Saba zijn naast Nederlands ook Papiaments en Engels als officiële talen erkend. Daarnaast zijn er in Nederland vier andere talen erkend als regionale of non-territoriale taal (Limburgs, Nedersaksisch, Jiddisch en Sinti-Romanes). Via Europese afspraken wordt zo het cultureel erfgoed van Nederland bevorderd.

Limburgs en Nedersaksisch zijn niet-gestandaardiseerde talen met daarbinnen weer andere varianten. Zo zien we bijv. Gronings, Drents en Twents binnen het Nedersaksisch.

De officiële taal in Nederland is Nederlands

Limburgs en Nedersaksisch zijn niet-gestandaardiseerde talen met daarbinnen weer andere varianten. Zo zien we bijv. Gronings, Drents en Twents binnen het Nedersaksisch.