Wat is de oorsprong van talen?

Als antwoord op deze vraag en met gegevens van het web Ethnologue, heeft de Fins-Zweedse illustrator en karikaturist Minna Sundberg de Indo-Europese en Oeraalse talen in kaart gebracht, met gebruik van een boom als metafoor, waarbij elke tak een linguïstische familie vertegenwoordigt. 

Deze succesvolle creatie werd geprezen door vele taalkundigen, aangezien het in de takken duidelijk en evenredig het  aantal moedertaalsprekers van elke taal weergeeft. 

In het begin is de boom verdeeld in twee talen, de Europese en de Indo-Iraanse, en deze twee zijn op hun beurt opgedeeld in Romaanse, Germaanse en Slavische talen, en eindigen in talen als Spaans, Engels, Duits, Frans en Italiaans, die we nu kennen.

“Deze succesvolle creatie werd geprezen door vele taalkundigen, aangezien het in de takken duidelijk en evenredig het  aantal moedertaalsprekers van elke taal weergeeft. “

Met deze geweldige infographic laat Sundberg zien hoe de figuren in haar webstrip “Stand Still, Stay Silent” kunnen communiceren zonder dezelfde taal te spreken aangezien de connecties tussen groepen talen afkomstig zijn van een gemeenschappelijke brontaal.

Bron: https://www.theguardian.com/

https://culturainquieta.com/